C'est Vingt-Trois: Y・M Daikanyama2 1F, 14-2 DaikanyamaCho, Shibuya, Tokyo, Japan 150-0034
#cestvingttrois #xxlll #xxiii #jordan #nike #sneaker (C’est Vingt-Trois)

#cestvingttrois #xxlll #xxiii #jordan #nike #sneaker (C’est Vingt-Trois)

— 2 days ago with 3 notes
#xxlll  #sneaker  #nike  #xxiii  #jordan  #cestvingttrois 
Clean #wtkd #jordan #sneaker #cestvingttrois

Clean #wtkd #jordan #sneaker #cestvingttrois

— 3 days ago
#wtkd  #cestvingttrois  #sneaker  #jordan 
Restock !! Don’t miss it #cestvingttrois #xxlll #xxiii

Restock !! Don’t miss it #cestvingttrois #xxlll #xxiii

— 3 days ago with 1 note
#xxlll  #xxiii  #cestvingttrois 
日本人ならこれです。履き心地素晴らしいです。本日発売となります。#deportareclub #cestvingttrois #hohtaipants

日本人ならこれです。履き心地素晴らしいです。本日発売となります。#deportareclub #cestvingttrois #hohtaipants

— 1 week ago with 1 note
#hohtaipants  #deportareclub  #cestvingttrois 
#cestvingttrois #tokyo #xxlll #xxiii  (C’est Vingt-Trois)

#cestvingttrois #tokyo #xxlll #xxiii (C’est Vingt-Trois)

— 1 week ago with 1 note
#xxlll  #xxiii  #cestvingttrois  #tokyo 
#cestvingttrois #tokyo #xxlll #xxiii 
#jordanshine (C’est Vingt-Trois)

#cestvingttrois #tokyo #xxlll #xxiii
#jordanshine (C’est Vingt-Trois)

— 1 week ago
#jordanshine  #xxlll  #xxiii  #cestvingttrois  #tokyo 
How she cute baby #cestvingttrois #xxlll #xxiii

How she cute baby #cestvingttrois #xxlll #xxiii

— 2 weeks ago
#xxlll  #xxiii  #cestvingttrois 
#cestvingttrois #tokyo #xxlll #xxiii  (C’est Vingt-Trois)

#cestvingttrois #tokyo #xxlll #xxiii (C’est Vingt-Trois)

— 3 weeks ago
#xxlll  #xxiii  #cestvingttrois  #tokyo 
Kamogawa #kyoto #cestvingttrois #xxlll

Kamogawa #kyoto #cestvingttrois #xxlll

— 3 weeks ago
#kyoto  #cestvingttrois  #xxlll 
#cestvingttrois #tokyo #xxlll #xxiii 
#online #lanyard #keychain #coincase  (C’est Vingt-Trois)

#cestvingttrois #tokyo #xxlll #xxiii
#online #lanyard #keychain #coincase (C’est Vingt-Trois)

— 1 month ago with 1 note
#xxlll  #keychain  #tokyo  #xxiii  #coincase  #cestvingttrois  #online  #lanyard 
Coming this weekend #cestvingttrois #xxlll #Lanyard #keychain

Coming this weekend #cestvingttrois #xxlll #Lanyard #keychain

— 1 month ago
#xxlll  #cestvingttrois  #lanyard  #keychain 
#cestvingttrois #tokyo #xxlll #xxiii 
 (C’est Vingt-Trois)

#cestvingttrois #tokyo #xxlll #xxiii
(C’est Vingt-Trois)

— 1 month ago
#xxlll  #xxiii  #cestvingttrois  #tokyo 
#cestvingttrois #tokyo #xxlll #xxiii #nike #apollo (C’est Vingt-Trois)

#cestvingttrois #tokyo #xxlll #xxiii #nike #apollo (C’est Vingt-Trois)

— 1 month ago with 1 note
#xxlll  #nike  #xxiii  #tokyo  #cestvingttrois  #apollo 
Fuji Rock #cestvingttrois #xxlll #xxiii

Fuji Rock #cestvingttrois #xxlll #xxiii

— 1 month ago with 1 note
#xxlll  #xxiii  #cestvingttrois 
playing #cestvingttrois #xxlll #hoop

playing #cestvingttrois #xxlll #hoop

— 1 month ago
#xxlll  #hoop  #cestvingttrois