C'est Vingt-Trois: Y・M Daikanyama2 1F, 14-2 DaikanyamaCho, Shibuya, Tokyo, Japan 150-0034
#hoodbyair #hba #fashion #cestvingttrois

#hoodbyair #hba #fashion #cestvingttrois

— 1 year ago with 111 notes
#cestvingttrois  #hoodbyair  #fashion  #hba